آموزش تخصصی فنگشویی با آکادمی فنگ شویی ژاله معروف

سنت چینی باستان از اصول طراحی داخلی برای بهبود زندگی شما استفاده می کند. فنگ شویی چیست و چه هدفی را دنبال می کند؟ فنگ شویی تنها یک واژه و کلمه و واژه و کلمه با به جهت طراحان داخلی و مشاوران املاک نیست: همین یک فلسفه باستانی چینی است که به مردمان امداد می نماید تا دارای هماهنگ کردن فضاهای زندگی خود اهمیت فضای سبز از طرز طراحی فضایی ، در نحوه زندگی خود تعادل پیدا کنند. سوییچ چی به معنای انرژی می باشد که همه موجودات زنده را به هم متصل می کند.

گفته می شود که فنگ شویی از شیوه اجرای اصول طراحی مختص که باعث به روزی می شود ، اجازه می دهد انرژی شما بدون انحصار در خانه شما جریان یابد و کیفیت کلی زندگی شما را بهبود بخشد. تاریخچه فنگ شویی در 30 سال پیشین ، مفهوم فنگ شویی و عدد کوا در دنیای طراحی داخلی آمریکا طرفداران وفاداری پیدا کرده هست ، اما فلسفه طراحی ریشه در چین باستان دارد.

آموزش تخصصی فنگشویی

این فلسفه از طالع بینی سرچشمه گرفته می باشد ، زیرا فرهنگهای باستانی قطعات را طوری طراحی کرده اند که اهمیت اجرام آسمانی مانند ستارگان هماهنگ شوند. در طول هزاران سال ، تمرین کنندگان فلسفه را تصحیح کردند ، در غایت آن را به برنامه ریزی شهری بسط و توسعه دادند ، بعد از آن آن را در خویش منزل متراکم کردند. در مورد نام فنگ شویی ، فنگ به مضمون‌ باد و شویی به مفهوم آب میباشدهمین عبارت از یک شعر باستانی در آیتم رابطه زندگی انسان و محفظه گرفته شده است.

اصول دارای فنگ شویی به جهت این که اجازه بدهید انرژی چی سوای زحمت در منزل شما جریان یابد ، فنگ شویی اصول زیادی را بایستی رعایت نماید ، از مکان های ظریف به جهت چیدمان مبلمان (هرگز تخت را ذیل پنجره قرار ندهید!) تا انتخاب رنگ جلوی خود. درب (بستگی به جهت اهمیت دارد) در حالی که کتب های متعدد فنگ شویی تنوع متعددی در این اصول ارائه می دهند ، در اینجا یک‌سری اشتراک وجود دارااست که پایه فلسفه را تشکیل می دهد. نقشه فنگ شویی باگوآ Bagua ، که به مفهوم “هشت منطقه” است ، یک نقشه انرژی هست که بر روی نقشه طبقه منزل شما قرار گرفته است.

این یک نتورک سه در سه حیاتی هشت جعبه می باشد که هر کدام نمایانگر طبقه بندی متمایز از زندگی شما هستند-که به راحتی به ثروت ، شهرت ، عشق ، خانواده ، فرزندان ، دانش ، شغل و افراد اثرگذار ترجمه می شود-با جعبه مرکزی نماینده شما. در صورتی که هر یک از این حوزه ها در زندگی شما نیاز به بهبود داراست ، بایستی اصول فنگ شویی مناسب را در فضای مربوط به خانه خود اعمال کنید. پنج عنصر اصول فنگ شویی همچنین بر پنج عنصر: زمین ، فلز ، آب ، چوب و آتش متمرکز است. در حالی که هر کدام را می اقتدار به معنای واقعی کلمه و کلمه از حیث ادغام با منزل (به عنوان نمونه ، مبلمان چوبی به جهت شومینه) در حیث گرفت ، آن ها همینطور اهمیت احساسات ، رنگ ها ، انواع و بخش ها خاصی در نقشه باگوا مطابقت دارند.