کاربرد و مزیت دکل های خود ایستا

دکل‌ های مخابراتی در گرگان دکل‌ هایی هستند که برای مقاصد مخابراتی از قبیل نصب دیش‌های ماکروویو، آنتن‌های رادیو، آنتن‌های موبایل، آنتن‌های بیسیم و… استفاده می‌ شود. دکل ها به صورت قطعات کوچک و قابل مونتاژ ساخته میشوند. متریال ساخته شده اغلب از نوع SF37 و در برخی نواحی برای مقاومت بیشتر از نوع ST44 و ST52 استفاده میشود. قطعات دکل ها پس از ساخت جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زده گی با گالوانیزه گرم پوشش پیدا میکنند. اغلب پیچ و مهره های دکل ها از نوع A325 است که جنس گالوانیزه است.

انواع دکل های مخابراتی :

 • دکل های خود ایستا
 • دکل های مهاری
 • دکل های تک پایه (مونوپل)
 • دکل های بازتابی

دکل های خود ایستا :

دارای ۳ یا ۴ پایه ی فلزی هستند که اجزای آن ها به صورت مشبک (Lattice) بوده و به وسیله اعضای خرپایی به هم متصل می شوند. این نوع دکل ها با شیب مشخص بالا می روند و بدون نیاز به سیم های مهاری با تکیه بر پایه های اصلی (Leg) حفظ تعادل می کنند. در اغلب مواقع قطعات دکل های خود ایستا از نبشی، لوله و ناودانی ساخته می‌ شوند که به وسیله پیچ و مهره و در بعضی قسمت های دکل های لوله ای با جوش به یکدیگر متصل می شوند.
در طراحی دکل های خود ایستا نوع و تعداد آنتن های که بر روی آن نصب می شود، محل نصب، بار ناشی از وزش باد و میزان دید مورد نیاز، تاثیر بسزایی دارد. در نتیجه طراحی دکل ها بعد از امکان سنجی‌ های اولیه از محل نصب انجام می شود.

انواع دکل های خود ایستا :

 1. سه پایه لوله نبشی
 2. سه پایه تمام نبشی
 3. چهارپایه تمام  نبشی
 4. دکل ICB
 5. دکل RDS
 6. دکل NB

کاربرد و مزیت دکل های خود ایستا :

 • نصب آنتن های مایکروویو (Microwave)
 • نصب آنتن های موبایل (Mobile)
 • نصب آنتن های بیسیم (Wireless)

مزیت دکل خود ایستا :

 • هدایت آیرودینامیکی بهتر
 • مقاومت زیاد در مقابل وزش بادهای شدید

  معایب دکل های خود ایستا :

 • جوشکاری زیاد
 • عدم دسترسی و بازرسی به قسمت های داخلی لوله
 • عدم شناسایی خوردگی لوله ها تا زمان نمایان شدن سطحی در آن